ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਡਿਊਲ

ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਡਿਊਲ

   BA/B.COM/B.SC.(MED/NON. MED.)BCA  IST YEAR

   (AS PER UNIVERSITY SCHEDULE)

WITHOUT LATE FEE (1-14 AUGUST)

   BA/B.COM/B.SC.(MED/NON. MED.) BCA 2nd YEAR/3rd year

   (as per university schedule )

   15 working days from the date of promotion which is 21-07-2020

     AFTER THAT LATE FEE WILL BE APPLICABLE


MA POLITICAL SCIENCE & ECONOMICS IST SEM & 3rd sem 

PGDCA 

(as per university schedule which will be announce latar) 
 

(AS PER UNIVERSITY SCHEDULE)
 
 
     


       (as per university schedule )

   15 working days from the date of promotion which is 21-07-2020

      
 
 
 
 
 
 
 

 9)      500/- ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ  
          ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਹਿਤ
 
10)     1000/- ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ  
           ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਹਿਤ    

11)     1500/- ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 
12)     2000/- ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
          ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ


This document was last modified on: 30-07-2020