ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈਕ/ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ

  • ਨੋਟ: ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਭਾਗ-2 / ਭਾਗ-3 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ  ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ/ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਪਣਾ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੇ/ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

r. No.

Class

Last Date to Submit online admission form

 

Date of Screening/Interview**

1

B.A. Part-1 (Sem-Ist)

26 june 2023

 

6 july to 9th july 2023

2

B.A. Part-2 (Sem3RD)

According to Punjabi uni. calendar

 

21 & 23 July 2022

3

B.A. Part-3(sem-5TH)

According to Punjabi uni. calendar

 

 21 & 23 July 2022

4

BSC.non medical (IST SEM)

26 june 2023

 

6 july to 9th july 2023

4

PGDCA

According to Govt. portal

 

------------

5

B.C.A Part-1 (Sem-Ist)

26 june 2023

     

6 july to 9th july 2023

6

B.C.A Part-2  (Sem-3rd)

According to Punjabi uni. calendar

 

19 & 20 July 2022

7

B.C.A Part-3 (SEM 5)

According to Punjabi uni. calendar

 

19 & 20 July 2022

8

B.Com. Part-1 (Sem-Ist)

26 june 2023

 

6 july to 9th july 2023

9

B.Com. Part-2(Sem-3RD)

According to Punjabi uni. calendar

 

19 & 20 July 2022

10

B.Com. Part-3 (Sem-5TH)

According to Punjabi uni. calendar

 

19 & 20 July 2023

11

M.A Part-1(ECONOMICS)

31 july 2023

 

DATES WILL DECLARE SOON 

12

M.A Part-1(Political Science)

MA PART-1 (PUBLIC Administration)

31 july 2023

 

DATES WILL DECLARE SOON 

13

M.A Part-2 (ECONOMICS)

According to Punjabi uni. calendar

 

16 & 18 July 2022

14

M.A Part-2 (Political Science)

MA PART-1 (PUBLIC Administration)

According to Punjabi uni. calendar

 

16 & 18 July 2023

15

BSC. MEDICAL ist 

26 june 2023

 

6 july to 9th july 2023

16

bsc non medical 2nd & 3rd

According to Punjabi uni. calendar

         

16 & 18 July 2023

17

BSC MEDICAL IST 2ND 3RD

According to Punjabi uni. calendar

 

6 july to 9th july 2023

·         ** The dates of Interview are only indicative for information

·         **The rank list will be displayed on the following day of closing date for online submission of the application.

·         **Only those candidates should come to the college for interview whose names appear above the cut off percentage in the rank/merit list and have received an SMS for the date and time of Interview.

Student Portal: Admissions and Fee Payments

All new and old students may login/apply to avail student centric services.