ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕੌਂਸਲ, ਕਲਬ ਤੇ ਸੈਲ

   GOVT SHIVALIK COLLEGE NAYA NANGAL

A) Discipline And Antiragging Committee

 1. Dr. Kusum Bidla ( Convener)
 2. Smt. Nisha Gandhi
 3. Smt. Balwinder Kaur
 4. Smt. Hemant Kumari 
 5. Smt. Kirti Sharma 
 6. Dr. Suman Kumari
 7. Smt. Neeru Chodhary
 8. Smt. Leena
 9. Mr. Rohit Kumar

B) Gender sensitization ,Prevention of Sexual Harassment & student welfare Committee

1. Dr. Suman Kumari  ( Convener)
2. Smt. Jyoti Bhardwar 
3,Smt.  Hemant kumari 
4. Smt. Gurleen Kaur
5. Smt. Raminderjeet kaur

C) NCC Committee

1. Sh. Jagpal Singh Convener)
2. Sh. Rajat Manon 

D)  NSS Committee

1. Dr. Kamal Kumar      Convener Boys)
2. Smt. Nisha Gandhi     ( Girls)
3. Sh. Azad Singh
E) Career Counselling & Placement Cell
   1. Dr. Payal Jaswwal 
     2. Smt. Gurleen kaur
     3.  Mr. Rohit Kumar
F)Bus Pass Committee
     1. Sh. Arshad Ali 
     2. Sh. Rajat Manon 

 


 

Student Portal: Admissions and Fee Payments

All new and old students may login/apply to avail student centric services.